Pełny tekst newsa:

 ROK ODKRYWANIA TALENTÓW
Dodano: 11-10-2010, 11:44

Minister Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów. W dn. 30 września w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się jego uroczysta inauguracja. "W każdym uczniu drzemią jakieś talenty. Dlatego ważne jest, by w porę je wyłowić. Duża w tym rola zarówno nauczycieli, jak i rodziców" - powiedziała szefowa resortu edukacji.

Plonem tej inicjatywy ma być mapa miejsc pozaszkolnych, do których warto pójść z dzieckiem mającym jakieś zainteresowania. Podczas inauguracji zaprezentowano stronę internetową www.roktalentow.men.gov.pl, na której powstanie ogólnopolska mapa pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów, promująca instytucje i organizacje, które wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży. Umieszczenie na tej mapie będzie ściśle związane z przyznaniem tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Ułatwi ona wymianę dobrych praktyk między wszystkimi wyróżnionymi tytułem, a przede wszystkim pomoże w dotarciu do nich potencjalnie zainteresowanym uczniom oraz ich nauczycielom i rodzicom.

Jak podaje MEN, na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl sukcesywnie zamieszczane będą również praktyczne informacje dotyczące organizowanych konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz finansowego wsparcia dla najlepszych uczniów. Znajdą się tam również materiały wzbogacające warsztat pracy każdego nauczyciela. Ponadto na bieżąco uaktualniana będzie lista Sprzymierzeńców Roku Odkrywania Talentów, czyli instytucji i organizacji, które będą dzielić się swoim dorobkiem oraz materiałami dotyczącymi rozpoznawania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Wśród pierwszych Sprzymierzeńców są już m.in. Centrum Nauki Kopernik oraz Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.

Rok Odkrywania Talentów nie tylko w pełni wpisuje się w priorytety edukacyjne Unii Europejskiej, ale także wychodzi naprzeciw zaleceniu Rady Europy, w którym zwrócono uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży o wyjątkowym potencjale oraz podkreślono, jak istotne jest zapewnienie im niezbędnej pomocy i wsparcia.


Źródło: MEN

dodał: Prezes


Powered by News Asystent v1.5