Pełny tekst newsa:

 Kwota bazowa dla nauczycieli w 2011 r.
Dodano: 23-02-2011, 12:51

W ustawie budżetowej na 2011 r. uwzględnione zostały środki przeznaczone na zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli oraz wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla wspomnianej grupy zawodowej - o 7% od września 2011 r.

W związku z planowaną podwyżką w art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej zapisano dwie kwoty bazowe służące do obliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli:

obowiązującą od dnia 1 stycznia – 2446 zł 82 gr (równa obecnej);

obowiązującą od dnia 1 września – 2618 zł 10 gr.

Średnia gwarantowana wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest różna dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Podstawą do jej obliczenia jest odpowiedni, ustalony w art. 30 ust. 3 KN, wskaźnik procentowy. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi odpowiednio dla:

nauczyciela stażysty – 100%,

nauczyciela kontraktowego – 111%,

nauczyciela mianowanego – 144%,

nauczyciela dyplomowanego – 184%

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Oznacza to, że od 01.09.2011 r. nauczycielom określonych stopni awansu przysługuje średnie wynagrodzenie w wysokości:

dla nauczyciela stażysty – 2618,10 zł,

dla nauczyciela kontraktowego – 2906,09 zł,

dla nauczyciela mianowanego – 3770,06 zł,

dla nauczyciela dyplomowanego – 4817,30 zł.

Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) określone zostały w tegorocznej ustawie budżetowej na poziomie nominalnym z roku 2010. Poziom z roku 2010 nie dotyczy jednak m.in. nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej. Ich wynagrodzenia, choć także są pracownikami państwowej sfery budżetowej, określa się zgodnie z przepisami KN i są one ustalone w relacji do kwoty bazowej dla nauczycieli, która od 01.09.2011 r. wzrośnie o 7%. Środki na podwyżkę wynagrodzeń dla tej grupy nauczycieli zostały zabezpieczone w ustawie budżetowej w postaci rezerwy celowej.

źródło : Biblioteka Prawa Oświatowego

dodał: Prezes


Powered by News Asystent v1.5