Pełny tekst newsa:

 Przedszkola także dla 2-latków, za pieniądze z subwencji oświatowej
Dodano: 08-03-2011, 11:07Obywatelski projekt upowszechniający wychowanie przedszkolne „Przedszkole dla każdego dziecka” trafił już do sejmowych komisji – Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. ZNP, który zebrał pod nim 150 tys. podpisów, zaapelował do parlamentarzystów o pozytywne rozpatrzenie proponowanych zmian.

Autorzy projektu chcą, by każde dziecko już od drugiego roku życia miało zagwarantowane miejsce w publicznym przedszkolu finansowanym z budżetu państwa. Proponują, by zmiany weszły w życie z początkiem nowego roku szkolnego.

Obecnie wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3–6 lat. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 14 ust. 1 i 1b u.s.o.). Projektodawcy proponują wprowadzenie do u.s.o. zapisu, zgodnie z którym prawo do wychowania przedszkolnego miałyby dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 2 lata, do dnia objęcia obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Zdaniem autorów projektu objęcie 2-latków wychowaniem przedszkolnym przybliżyłoby Polskę do współczesnego europejskiego modelu edukacji przedszkolnej, kładącego nacisk na zintegrowaną edukację, obejmującą już często dzieci, które ukończyły 1 rok. Skorzystać mieliby na tym zarówno rodzice, którym trudno jest obecnie połączyć pracę zawodową z opieką nad dzieckiem, jak również same dzieci, gdyż wcześniejsze zdiagnozowanie specyficznych potrzeb rozwojowych zwiększyłoby ich szanse na wyrównany start szkolny. Poza tym, argumentują projektodawcy, obecnie funkcjonujący podział dzieci na dwie kategorie wiekowe: 0–3 i 3–6 nie ma żadnych podstaw naukowych.

Zmiany w zasadach finansowania przedszkoli publicznych – to drugi postulat przedstawiony w ramach obywatelskiej inicjatywy. Koszty prowadzenia publicznych przedszkoli powinien przejąć budżet państwa – to zdaniem projektodawców jedyna szansa na rozwój i upowszechnienie wychowania przedszkolnego, a także na odbudowę infrastruktury przedszkolnej w tych regionach, w których szczególnie odczuwalny jest jej niedostatek. Proponuje się zatem wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym środki na prowadzenie przez j.s.t. przedszkoli, szkół i placówek publicznych, w tym na wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników, zagwarantowane są przez państwo w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, w dochodach tych jednostek.

Autorzy projektu szacują, że proponowana zmiana ustawowa spowoduje maksymalne obciążenie dla budżetu państwa w wysokości 5,153 mld zł, z czego około 1,6 mld zł to koszt zapewnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich. Odpowiednie środki miałyby zostać zagwarantowane w dochodach budżetu państwa pochodzących z podatków pośrednich oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Rozważana jest także możliwość sfinansowania części kosztów realizacji projektu ze środków Funduszu Pracy pochodzących z obowiązkowych składek opłacanych przez pracodawców na zatrudnianych pracowników.

źródło: Biblioteka Prawa Oświatowego

dodał: Prezes


Powered by News Asystent v1.5